STAPPEN UIT HET BOARDROOM OM NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Virtual boardroom

Evaluaties plus retraites van de raad bieden top platforms aan het identificeren van interesses, het bij de oppervlakte komen met kwesties, u bevorderen met discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In veel bedrijven zijn deze processen standaard terechtkomen en proberen ze natuurlijk keurig in uw activiteitenkalender van de raad van bestuur en verlenen ze het mogelijkheid voor het bestuur om niets alleen een uitvoerende bestuurders, maar ook het meerdere senior bedrijfsvoering te vinden. Board assessments zijn genkele evaluatiescorecards ofwel beoordelingsformulieren. Daarginds is genkel magische formule voor een beoordeling sinds een bestuur (of commissie). Het doel is door de openhartige opvattingen betreffende elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze inslikken zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot het prestaties met elke regisseur. Het besturen van dezelfde bedrijf is een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties met de etmaal. Een effectieve manier om het stuk voor stuk in perspectief te bewaren, is door uit het beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen aan bestuurders om belangrijke inzichtoogmerk, opzet, plan, voornemen, zin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties plus behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling board-room.nl van het bedrijf.
  • Bouw consensus en los nieuwe meningsverschillen met voordat zij problemen inslikken worden.

the boardroom

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid en vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn een paar suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om plaatsen toe te wijzen bij elke bestuurder om op een diner te vertrekken zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in de loop betreffende een jaar de gelegenheid heeft vanwege naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te praten.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als een voorzitter lid is betreffende het management) moet ten minste een keer per jaar samenkomen met beslist individuele bestuurder om beslist maaltijd bij horen betreffende de directeur over het bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan tevens problemen betreffende de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie is.
  • Een CEO behoren minstens beslist keer per jaar aangaande elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te bekijken die een directeur bezit over de bedrijf, u management en de prestaties van een CEO. De NED-voorzitter, indien die daarginds is, dienen hier nauw bij word betrokken, zodat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt door tegen het stoel erbij lobbyen precies waar zich soms spanningen ofwel problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête ofwel een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door het voorzitter, de hoofdregisseur of een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot een succesvolle evaluatie is de creëren van een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er zeker van is dat hen antwoorden niets aan hen kunnen word toegeschreven plus dat ze zich niets persoonlijk voordat het hele bord moeten schamen door wat iemand anders in de groep aangaande hen zou zeggen. Een evaluatie moet worden gevolgd door beslist rapport aan de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, aan individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet alleen de mens die het onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking erbij zien krijgen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging vanwege zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand bij verminderen, is om evaluaties opnieuw boven te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van het oefening zijn om de prestaties te verbeteren in plaats van kritiek te leveren bij prestaties alsof gedrag. U behandelen met beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, in plaats van een achteraf uitziende kritiek, kan dezelfde meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien betreffende het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is de tijd voordat het bestuur. De retraite wordt beslist locatie voor groepsdiscussie betreffende de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen worden opgelost.